MB2020: Musik & Sundhed

DJBFA’s store projekt Musik & Sundhed er sat i verden for at bidrage til et sundere samfund ved hjælp af musik. Som komponistforening tror vi på, at musik kan bidrage til fysisk og mental sundhed. Projektet er skabt og drevet af foreningen, og formålet er at bringe musik i spil på nye måder i samfundet.

Det gør vi bl.a. ved at bygge bro mellem faggrupper i spændingsfeltet mellem musik og sundhed ved at udvikle musikprojekter, der bygger på ny komposition, i tæt kontakt med komponister. Til daglig driver en håndfuld medarbejdere projektet som en del af sekretariatet, og et kurateringsudvalg vurderer, hvilke projekter der optages. Læs mere om Musik & Sundhed HER.

Som komponist kan du søge om udvikling af dit musikalske projekt inden for Musik & Sundhed.

Ansøg om optagelse HER.

I diagrammet kan du se, hvordan dit projekt vurderes, og hvad DJBFA tilbyder:

Dit projekt vurderes ud fra følgende overordnede kriterier:

  • Matchet mellem din idé og MB 2020’s vision om at skabe et sundere samfund med kvalitetsmusik.
  • Projektets grundlæggende idé og den realistiske forandring, det ønsker at skabe.
  • Sandsynligheden for at indfri det kunstneriske og forretningsmæssige potentiale.
  • Ansøgers kvalifikationer og kompetencer.

Fortrolighed og offentliggørelse: De involverede medarbejdere behandler alle ansøgninger med fortrolighed, og ansøgningerne vil ikke blive offentliggjort. Navnene på optagede medlemmer vil blive offentliggjort via DJBFAs og MB 2020s hjemmeside. Ikke-optagede medlemmer offentliggøres ikke.


Ansøg

Ansøgningen bliver kurateret af DJBFAs kurateringsudvalg, der består af to repræsentanter fra DJBFAs bestyrelse (formand Susi Hyldgaard / bestyrelsesmedlem Anna Lidell) og to medarbejdere fra MB 2020 (netværksfacilitator Asger Steenholdt / direktør for innovation og udvikling Josephine Hall).

Du kan løbende ansøge om optagelse i MB 2020. Behandlingstiden forventes at være 2-4 uger, men det er muligt, at du får svar på din ansøgning før. Du får svar via din oplyste mail.

Optagelse i MB 2020 betyder at du får stillet højtuddannede kompetencer inden for forretningsudvikling, innovation og projektudvikling til rådighed, finansieret årligt af DJBFA med 3 mio.kr. Men som DJBFA-medlem skal du blot betale henholdsvis 500 kr. for et coachingforløb alene ved Bjørg Hedelykke og 1000 kr. for hele pakken, der inkluderer forretningsudvikling, professionelt netværksdeltagelse og coaching.

Hvis dit projekt bliver godkendt til optagelse i MB 2020 vil du kort herefter blive indbudt til det første afklarende møde, hvorefter projektet tager fart.

Ansøg om optagelse HER.