Kodas generalforsamling 2021

Alle DJBFA’s medlemmer er også medlem af Koda, og beslutningerne i Koda har ofte stor indflydelse på rammerne for DJBFA. Kodas generalforsamling afholdes den 27. april 2021 kl. 15, med forbehold for ændringer som følge af eventuelle corona-restriktioner.

LÆS MERE