Refugieboliger & studio

Søg inspiration og arbejdsro til dit skabende arbejde via DJBFA’s arbejds- og refugieophold.

Alle medlemmer af Koda kan søge om at besøge refugierne i New York, Lofoten (Nordnorge) og Lille Skiveren i Nordjylland, imens refugierne på Samsø og i Berlin kun kan søges af DJBFA’s medlemmer.

Skal du i studiet? Som Koda-medlem kan du også søge om en hel måned i Copenhagen Studio.

FOR DJBFA-MEDLEMMER

Eksklusivt for medlemmer tilbyder DJBFA refugieophold på Samsø og i Berlin.

Disse arbejdsophold uddeles efter en vurdering af, hvor mange gange medlemmet har været af sted, tidspunktet for sidste ophold samt anciennitet i foreningen.

Egenbetaligen på medlemsrefugierne er 500 kr. DJBFA yder ikke refusion af transportudgifter.

Da disse to refugier er finansieret af DJBFA’s kontingentmidler, tilbydes de kun til DJBFA’s medlemmer. Bliv medlem

for alle Koda-medlemmer

I DJBFA’s refugieboliger får du muligheden for at arbejde koncentreret med musikken i inspirerende omgivelser i ind- og udland. Refugieopholdene varer en uge, og DJBFA tilbyder forskellige typer refugier – både storbystemning som i New York og Lofoten i Nordnorge eller naturomgivelser med fred og ro i Nordjylland.

Egenbetalingen er på 1.000 kr.

Refugieopholdene fordeles af et refugieudvalg, der er nedsat af DJBFA’s bestyrelse. Udvalget i 2021 består af Mathias Lilholt og Kenn Lending.

Der ydes ikke refusion af transportomkostninger.

N.B.: Alle bør følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Egenbetalingen for Copenhagen Studio er på 500 kr.

information

Ansøgningsfrister

Refugierne besættes udelukkende ved ansøgning til de to årlige ansøgningsfrister. Der udsendes svar på ansøgningerne cirka en måned efter fristen.

  • Den 1. april kl. 13.00 for ophold i perioden den 1/7 – den 31/12
  • Den 1. oktober kl. 13.00 for ophold i perioden næste år den 1/1 – den 30/6

Der åbnes for ansøgninger til 1. halvår 2022 den 1. august 2021. Ansøgningsfristen er 1. oktober kl. 13.00.

Se link til ansøgning under det enkelte refugie.

Offentliggørelse

Modtagere af legater (arbejdsophold, refugier osv) vil blive offentliggjort på DJBFA’s hjemmeside. Afslag offentliggøres ikke.

Midlerne til DJBFA’s arbejdsophold kommer hovedsageligt fra Kodas kulturelle midler.

Tidl. støttemodtagere