Refugieboliger

Søg inspiration og arbejdsro til dit skabende arbejde via DJBFA’s arbejds- og refugieophold.

Alle medlemmer af Koda kan søge om at besøge refugierne i New York, Lofoten (Nordnorge) og Lille Skiveren i Nordjylland, imens refugierne på Samsø og i Berlin kun kan søges af DJBFA’s medlemmer.

FOR MEDLEMMER

Eksklusivt for medlemmer tilbyder DJBFA refugieophold på Samsø og i Berlin.

Disse arbejdsophold uddeles efter en vurdering af, hvor mange gange medlemmet har været af sted, tidspunktet for sidste ophold samt anciennitet i foreningen.

Egenbetaligen på medlemsrefugierne er 500 kr. DJBFA yder ikke refusion af transportudgifter.

Da disse to refugier er finansieret af DJBFA’s kontingentmidler, tilbydes de kun til DJBFA’s medlemmer. Bliv medlem

for alle

I DJBFA’s refugieboliger får du muligheden for at arbejde koncentreret med musikken i inspirerende omgivelser i ind- og udland. Refugieopholdene varer en uge, og DJBFA tilbyder forskellige typer refugier – både storbystemning som i New York og Lofoten i Nordnorge eller naturomgivelser med fred og ro i Nordjylland.

Egenbetalingen er på 1000 kr.

Refugieopholdene fordeles af et kurateringsudvalg, og der ydes ikke refusion af transportomkostninger.

N.B.: Alle bør følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

information

Ansøgningsfrister

Refugierne besættes udelukkende ved ansøgning til de to årlige ansøgningsfrister. Der udsendes svar på ansøgningerne cirka en måned efter fristen.

  • Den 1. april kl. 12.00 for ophold i perioden den 1/7 – den 31/12
  • Den 1. oktober kl. 12.00 for ophold i perioden næste år den 1/1 – den 30/6.

Der åbnes for ansøgninger til 1. halvår 2021 den 10. august 2020. Ansøgningsfristen er 1. oktober kl. 12.00.

Se link til ansøgning under det enkelte refugie.

Offentliggørelse

Modtagere af legater (arbejdsophold, refugier osv) vil blive offentliggjort på DJBFA’s hjemmeside. Afslag offentliggøres ikke.

Midlerne til DJBFA’s arbejdsophold kommer hovedsageligt fra Kodas kulturelle midler.

Tidl. støttemodtagere

Vi offentliggør alle modtagere af legater, camps og refugier.

LEGATMODTAGERE 2020
DJBFA’s Legatpulje

Arbejdslegat (frist 1. februar 2020)

DJBFA’s camps og refugier

Deltagere på DJBFA’s camps, første halvår 2020 (på vej)

Modtagere af DJBFA’s refugieophold, første halvår 2020 (på vej)


LEGATMODTAGERE 2019
DJBFA’s Legatpulje

Arbejdslegater (frist 1. december 2019)
Arbejdslegater (frist 1. september 2019)
Legater fra legatpuljen (frist 1. april 2019)
Legater fra legatpuljen (frist 1. februar 2019)

Copydanpuljen

Modtagere af legater fra Copydanpuljen 2019

DJBFA’s camps

Deltagere på DJBFA’s arbejdsophold (A-ophold) 2019

DJBFA’s refugier

Modtagere af DJBFA’s refugieophold 2019


LEGATMODTAGERE 2018
DJBFA’s Produktionspulje

Modtagere af legater fra DJBFA’s Produktionspulje 2018

DJBFA’s Legatpulje

Modtagere af legater fra DJBFA’s legatpulje 2018