Arbejdslegat

DJBFA uddeler årligt 300-500 arbejdslegater på mellem 10.000 kr. og 50.000 kr. Midlerne til DJBFA’s arbejdslegater er en del af Kodas kulturelle midler.

Der er to frister i 2021: 1. marts og 1. oktober. Begge gange kl. 23:59.

Alle Koda-medlemmer kan søge et arbejdslegat.

OM Arbejdslegater

Arbejdslegaterne ydes til den skabende fase, dvs. komposition, sangskrivning og tekstarbejde.

Et arbejdslegat kan give arbejdsro og hjælpe dig med at fokusere på at skabe ny musik. Du kan ansøge om 10.000 kr. til 50.000 kr.

Arbejdslegatet støtter ikke: udgifter til udøvende virksomhed, bestillingsmusik, indspilning, CD/LP-produktion, PR, rejser, kurser, instrumentkøb o.lign. Du kan søge produktionsomkostninger, koncerter m.v. i andre puljer under Koda Kultur. Se især Udgivelsespuljen.

HVEM Kan SØGE?

Du skal være medlem af Koda for at søge. Man kan ikke søge på vegne af andre.

Legaterne er personlige, og de udbetales altid til ansøgers NemKonto og beskattes via ansøgers CPR-nr.

Du kan få tildelt ét arbejdslegat fra DJBFA pr. kalenderår.

Valg mellem legater: Nogle legater har overlap, og du kan derfor ikke søge dem på samme tid. Du kan søge enten DJBFA’s arbejdslegat, Dansk Komponistforenings arbejdslegat eller Vækstlagspuljen hos Koda. Du kan ikke søge om to eller tre af dem inden for samme periode.

Gode råd til din ansøgning

 • Gå tidligt i gang med at lave ansøgningen, så der er tid til at få evt. vejledning og teknisk bistand undervejs.

 • Start ansøgningen med helt kort, præcist og tydeligt at definere, hvad du søger til. Uddyb derefter.

 • Konkretiser din vision, både i ansøgningstekst og i lydeksemplerne.

 • Lav og medsend mindst én demo, der illustrerer dit kommende projekt. Den behøver ikke at være et færdigt produkt for at kunne give et billede af, at idéen kan realiseres.

 • Vis os, hvad du arbejder med aktuelt.

 • Prøv noget nyt. Projekter, der tager dig og/eller publikum et nyt sted hen, står altid stærkest.

 • Husk det er et arbejdslegat og ikke et socialt legat, du søger. Vi vurderer dit projekt og dine lydfiler, ikke din sociale situation.

 • Det er vigtigere at vise, hvor du er på vej hen, end hvor du har været. Både i din beskrivelse og i dine lydfiler.

Søger du yderligere råd? Læs beretningen fra sidste års legatudvalg med gode råd til din ansøgning.

Klargør din ansøgning

Du søger via Kodas ansøgningssystem. Du kan med fordel have disse ting klar på forhånd, inden du starter din ansøgning:

 • Dit Koda-nr.

 • Tekst til ansøgning – max. 2.500 tegn.

 • CV/minibiografi i pdf-format.

 • Tre musikfiler. Enten via link eller vedhæftet i mp3-eller m4a-format (max. 20 MB). Husk oplysning om komponist, tekstforfatter, titel, år mv. Test, at dine links virker! Links til Spotify og andre streamingtjenester, der kræver abonnement, er ikke gyldige. Bemærk: Vær varsom med links til YouTube, såfremt videoer ikke kan åbnes.

 • Beskrivelser af de vedhæftede musikfiler: Hvorfor har du vedhæftet netop dem, og hvordan afspejler de din vision?

 • Tekst/lyrik i pdf-format (hvis de indgår i værket). Er der flere tekster, skal de i samme fil.

 • Hvor stort et beløb søger du? Min. 10.000 kr. og max. 50.000 kr.

 • Du kan også vedhæfte andet materiale (i pdf), men det er ikke obligatorisk.

I ansøgningssystemet er der informationstekster undervejs. Du kan godt starte på en ansøgning og færdiggøre den senere. Ansøgningen er først gyldig, når den indsendt (ikke kun “Under oprettelse”). Du vil få tilsendt en email som kvittering inden for en time.

Driller systemet? Skriv til kodakultur@koda.dk

Ansøg her

Du søger via Kodas ansøgningssystem med dit Nem-ID. Du får svar knap to måneder efter ansøgningsfristen. Vi kan ikke give individuelle begrundelser på afslag.

Vi offentliggør legatmodtagere. Afslag offentliggøres ikke.

Ansøgningsfrister

1. marts kl. 23.59
1. oktober kl. 23.59

Legatudvalget

Alle legatansøgninger behandles af foreningens legatudvalg. Legatudvalget udpeges for ét år ad gangen og består af to medlemmer af DJBFA og et medlem af DJBFA’s bestyrelse. Til at bistå legatudvalget er der udpeget sagsbehandler i DJBFA’s sekretariat: Camilla Grausen (camilla@djbfa.dk).

Legatudvalget i 2021 er
Anna Rosenkilde
Morten Alfred Høirup
Victor Dybbroe

Legatudvalget 2020 var
Anja Følleslev
Bilal Irshed
Jens B. Christiansen

Læs beretningen fra legatudvalget 2019 med gode råd og nøgletal.

Tidl. støttemodtagere

Spørgsmål?

Spørgsmål til legattyperne, din ansøgning eller lignende: DJBFA

Tekniske problemer eller spørgsmål til ansøgningssystemet: Koda Kultur