Flowpuljen

Flowpuljen er for dig, der mangler midler for at komme videre med dit projekt. Puljen hjælper dig med andre ord til at blive i et flow.

Flowpuljen støtter efteruddannelse for professionelle musikere og rejseudgifter i forbindelse med sangskriversessions, komponistopgaver og showcases. Legatet kan bruges til udgifter i både ind- og udland.

Du kan søge puljen løbende hele året, og du får svar efter højst 15 dage.

Hvem kan søge?

Du skal være medlem af Koda for at kunne søge. Flowpuljen er for sangskrivere og komponister i alle genrer.

Flowpuljen kan ikke søges af forlag, musikselskaber, managers og virksomheder.

Hvad kan du søge til?

Du kan søge til aktiviteter, der ligger max. to måneder ud i fremtiden, og du kan ikke søge til projekter, der har fundet sted.

Der er tre fastsatte beløb, som du kan søge:

  • 3000 kr.
  • 5000 kr.
  • 7500 kr.

Flowpuljen er ikke et arbejdslegat. Hvis du søger midler til processen med at skrive, kan du søge DJBFA’s arbejdslegat.

Flowpuljen dækker ikke udgifter til udstyr, udgivelsesudgifter (såsom masterering, mixing eller producerhonorar), PR (herunder musikvideoer) eller rejseudgifter i forbindelse med turnéer.

Sådan foregår det

Du kan søge Flowpuljen hele året bortset fra juli måned og juleperioden mellem 20.-31. december). Du får svar senest 15 dage efter du har sendt din ansøgning. Dog tages der forbehold for nationale helligdage.

Når du søger Flowpuljen, får du hurtigt svar. Du får udbetalt pengene senest en måned efter indsendt dokumentation.

Støtten bortfalder, hvis vi ikke har modtaget dokumentation for, at projektet er gennemført inden tre måneder fra bevillingsdato.

Flowpuljeudvalget består i 2020 af Anna Lidell, Jesper Hansen og Søren Krogh.

Eksempler og cases

Her er fem eksempler på projekter, som du kan søge Flowpuljen til. Dit projekt behøver ikke ligne ét af dem, men det giver måske en idé om, hvorvidt dit projekt passer til denne pulje.

Case #1: Du arbejder på en ny EP og skal mødes med en producer i Stockholm. Du bor i Danmark og kan søge Flowpuljen for at dække transport og logi til turen. Du kan imidlertid ikke søge om midler til at betale produceren – det kan du med Udgivelsespuljen.

Case #2: Du er blevet udvalgt til at spille en showcase på Reeperbahn Festival i Hamborg. Det kan du godt søge Flowpuljen til. Du kan ikke søge turnéstøtte – men Koda har flere støttemuligheder til koncertvirksomhed.

Case #3: Du skriver sange til din nye plade og har allieret dig med en engelsk sangskriver. I skal mødes for at co-write, og dine udgifter i forbindelse med rejsen kan du derfor søge Flowpuljen om.

Case #4: Du skal deltage i Vinterjazzstævne på Engelsholm. Flowpuljen støtter deltagelse i stævner, og du skal endelig bare søge.

Case #5: Du har hørt om et kursus i programmet Ableton Live, som kan tage dig til næste skridt. Du søger Flowpuljen, og det kan du godt: Puljen yder nemlig yde støtte til kurser og workshops.

Søg flowpuljen

Du søger via Kodas ansøgningssystem. Vi anbefaler at have disse ting klar på forhånd, inden du starter din ansøgning:

  • Dit Koda-nr.

  • Kort beskrivelse af projektet og estimerede udgifter– ca. 500 tegn. Du kan søge om 3.000, 5.000 eller 7.500 kr.

  • Musikeksempel (ikke obligatorisk)

  • Budget for aktiviteten (ikke obligatorisk)
Søg her

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til Flowpuljen eller til din ansøgning, så kontakt augusta@djbfa.dk.

Har du tekniske problemer eller spørgsmål til ansøgningssystemet, så kontakt Koda Kultur på kodakultur@koda.dk.

Tidl. støttemodtagere

Vi offentliggør alle modtagere af legater, camps og refugier.

LEGATMODTAGERE 2020
DJBFA’s Legatpulje

Arbejdslegat (frist 1. februar 2020)

DJBFA’s camps og refugier

Deltagere på DJBFA’s camps, første halvår 2020 (på vej)

Modtagere af DJBFA’s refugieophold, første halvår 2020 (på vej)


LEGATMODTAGERE 2019
DJBFA’s Legatpulje

Arbejdslegater (frist 1. december 2019)
Arbejdslegater (frist 1. september 2019)
Legater fra legatpuljen (frist 1. april 2019)
Legater fra legatpuljen (frist 1. februar 2019)

Copydanpuljen

Modtagere af legater fra Copydanpuljen 2019

DJBFA’s camps

Deltagere på DJBFA’s arbejdsophold (A-ophold) 2019

DJBFA’s refugier

Modtagere af DJBFA’s refugieophold 2019


LEGATMODTAGERE 2018
DJBFA’s Produktionspulje

Modtagere af legater fra DJBFA’s Produktionspulje 2018

DJBFA’s Legatpulje

Modtagere af legater fra DJBFA’s legatpulje 2018