Produktionspuljen

Produktionspuljen lukkede for ansøgninger 1. december 2018.
Søger du støtte til udgivelser, kan du søge Kodas Udgivelsespulje.

Har du tidligere modtaget Produktionspuljen?

Alle legater fra DJBFA’s Produktionspulje er uddelt som underskudsgaranti. Dvs. at du får udbetalt legatet, når din indspilning/turné/kursus etc. er afsluttet.

Støtten bevilliges ved dokumenteret støttebehov. Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis projektet ændrer væsentlig karakter, skal DJBFA kontaktes og produktionspuljeudvalget godkende, at bevillingen står ved magt.

Bevillingerne gælder i 2 år fra datoen på dit tilsagnsbrev. Dette gælder selvfølgelig også, selvom puljen er lukket for nye ansøgninger pr. 2019. Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 2 år.

SÅDAN FÅR DU UDBETALT DIT LEGAT

Send disse fire ting til DJBFA, når du anmoder om udbetaling af dit legat:

 • Bevis på kreditering
  Når du modtager økonomisk støtte fra Produktionspuljen, er det en ufravigelig betingelse for bevillingen, at DJBFA og/eller Koda Kultur krediteres.

  Har du modtaget tilsagn om legat før 2018, skal du kreditere både DJBFA og Koda i udgivelser, på hjemmeside, sociale medier, plakater eller lignende med følgende formulering: ”Projektet er støttet af DJBFA og Kodas Kulturelle Midler eller ”With support from DJBFA and Koda’s Cultural Funds”. Download DJBFA’s logo.

  Har du modtaget tilsagn om legat i 2018, skal du kreditere Koda Kultur med logo i udgivelser, på hjemmeside, sociale medier, plakater eller lignende eller som minimum med følgende formulering: ”Projektet er støttet af Koda Kultur / With support from Koda’s Cultural Funds”. Koda Kultur-logoet downloades fra Kodas hjemmeside.

  Som bevis på krediteringen kan du indsende billede fra pladecover, link til hjemmeside eller lignende, hvor krediteringen fremgår.


 • Regnskab
  Det er et krav, at der indsendes endeligt regnskab, før udbetalingen kan finde sted. Dvs. ikke et budget (forudsigelse af, hvordan økonomien bliver), men regnskab (hvordan økomien rent faktisk blev). Regnskabet skal indeholde alle relevante indtægter og udgifter, herunder bevilling fra Produktionspuljen.

  Undtaget fra dette er kurser, hvor der ikke skal indsendes regnskab, men i stedet dokumentation for optagelse på kurset.

  Download skabelon til indsendelse af regnskab


 • Kontooplysninger
  Indsend reg. og kontonummer på din konto, som legatet skal overføres til.


 • Dit CPR- eller CVR-nummer.
  Ovenstående sendes til djbfa@djbfa.dk. Skriv også gerne projektets titel og evt. ansøgningsnummer, der er oplyst i din oprindelige tilsagnsmail.

Tidl. støttemodtagere