Sociale legater

Som fuldgyldigt medlem hos DJBFA kan du søge et socialt legat, hvis du bliver uarbejdsdygtig eller kritisk syg.

Du kan søge hele året, men du kan kun få bevilget et socialt legat én gang inden for kalenderåret.

Send en skriftlig ansøgning, inklusiv lægeerklæring, til djbfa@djbfa.dk. Vi behandler alle ansøgninger med største omhu og helt fortroligt.

Bemærk:
De sociale legater er skattepligtige.
Modtagere af sociale legater offentliggøres ikke.

Ordinært socialt legat

Hvis du er medlem af DJBFA, kan du søge et socialt legat på 9.000 kr. Legatet kan søges, hvis du står i en situation, der har resulteret i uarbejdsdygtighed grundet sociale omstændigheder og/eller grundet sygdom. Bestyrelsen anmoder om, at du kun ansøger, hvis du har et akut økonomisk behov.

For at komme i betragtning skal du have konsulteret din læge, og der skal være udstedt en aktuel lægeerklæring, som bekræfter din situation, og hvor der specifikt står, at du er uarbejdsdygtig i en længere periode. Man kan ikke få tildelt socialt legat med tilbagevirkende kraft eller samme år, som man har fået udbetalt kritisk sygdom.

Udvidet socialt legat: Kritisk sygdom

Du kan søge op til 18.000 kr., hvis du er medlem af DJBFA og lider af en kritisk sygdom.

Kritisk sygdom er de sygdomme, der før optrådte i oversigten fra DJBFA’s forsikringsselskab. Hvis du ved ansøgning kan fremvise en lægeerklæring på en af de sygsomme, der fremgår af oversigten, tildeles du 18.000 kr. i støtte. Se oversigt.

Send en skriftlig ansøgning, inklusiv lægeerklæring, til djbfa@djbfa.dk.