Det er DJBFA

Foreningens navn er DJBFA / Komponister og Sangskrivere (DJBFA – Danish Composers and Songwriters).

DJBFA er den største forening for komponister, sangskrivere, tekstforfattere og producere. Fra elektronisk musik til jazz, fra filmmusik til dødsmetal, fra rock til folkemusikkens rødder. DJBFA’s hovedformål er at sikre de bedste betingelser, for at der skabes ny og spændende musik.

Vi vil være en kompetent sparringspartner, som kan løfte og videreudvikle dig – både fagligt, økonomisk og menneskeligt.

DJBFA tilbyder blandt andet arbejdslegater, camps, netværk, personlig coaching, juridisk og økonomisk rådgivning, forsikringsordning, rabatter og meget mere.

Foreningen støtter en lang række initiativer og kulturprojekter, der medvirker til at synliggøre og fremme musikkens betydning. DJBFA er repræsenteret i kulturens mange organer og er i løbende dialog med politikere og branche både i Danmark, Norden, EU og på verdensplan.

Klik her for at søge om at blive medlem i DJBFA. Foreningen ledes af en bestyrelse valgt blandt foreningens medlemmer og blev stiftet i 1973.